آثارجاى مانده از قوم ثمود

آثار جاى مانده از قوم ثمود

محل باقیمانده قوم ثمود

 

عصاى حضرت موسى ( ع )

 

غارى که حضرت موسى در آن پناه گرفت

 

عمامه منسوب به حضرت یوسف ( ع )

 

مقبره حضرت زکریا نبی ( ع )

 

بقایای باقی مانده از کشتى حضرت نوح نبی ( ع ) - کوههای آرارات - کشور ترکیه

بقایای باقی مانده از کشتى حضرت نوح نبی ( ع ) - کوههای آرارات - کشور ترکیه

 

مقبره ایوب نبی ( ع ) - ایران - استان فارس

 

قدیمی ترین عکس حرم مطهر آقا امام علی ( ع )

 

دستخط منسوب به ادریس نبى ( ع )

 

مقام حضرت ابراهیم مکه مکرمه - عربستان

محل ولادت حضرت ابراهیم ( ع )

مقبره حضرت شیث نبی ( ع )

 

مقبره حضرت سلیمان نبی ( ع )

 

مقبره حضرت لوط نبی ( ع )

 

مقبره حضرت عمران نبی ( ع )

 

مقبره و محراب حضرت داوود نبی ( ع )

 

 

مقبره حضرت هارون برادر حضرت موسی نبی

مقبره حضرت یونس نبی ( ع )

 

مقبره نبی اکرم ( ص ) - مدینه منوره - عربستان

 

مقبره ساره همسر حضرت ابراهیم نبی

قابل توجه دوستداران و اردتمندان عصمت و طهارت :

در ایران ۹۰۵۱ بقعه و ۸۰۰۰ امامزاده و ۲۳ مقبره پیامبران الهی وجود دارد .

                                                                                           منبع : سازمان اوقاف